Ako regulovať deťom čas strávený pri počítači

deti a počítač

Potreba sledovania a obmedzovania času stráveného v kontakte s informačnými technológiami je v oblasti výchovy detí pomerne novým fenoménom. Zatiaľ čo predchádzajúce generácie s rodičmi vyjednávali predĺženie času stráveného vonku, súčasnú mládež je takmer nemožné odlepiť od obrazoviek a dostať na čerstvý vzduch.

Virtuálna realita predstavuje stále väčšie lákadlo a zároveň aj riziko. Úplný zákaz používania informačných technológií však tiež nie je vhodným riešením.

Prečo a ako teda deťom regulovať čas strávený pri počítači?

 

Aké riziká sa spájajú s nadmerným používaním počítačových technológií

Počítačové technológie sú jedným z tých fenoménov, o ktorých sa zvykne hovoriť ako o dobrých sluhoch, ale zlých pánoch. Pokiaľ ich využívame v svoj prospech, môžu byť veľmi prínosné. Keď nám však začne ich používanie nechceným spôsobom zasahovať o života, mali by sme spozornieť.

Obzvlášť citlivé na riziká spájajúce sa s používaním počítačov a vôbec moderných informačných technológií, medzi ktoré samozrejme patria aj tablety a smartfóny, sú práve deti.

deti a počítač

1. Nezdravý životný štýl

Nadmerné vysedávanie pred obrazovkami vedie v prvom rade k výraznému obmedzeniu fyzickej aktivity. Pre deti pritom nie je prirodzené tráviť väčšinu času v pasívnej pozícii. Potrebujú pohyb ako možnosť využitia energie a uplatnenia svojich schopností.

Pasivita a sedavý spôsob života vedú k rozvoju nezdravého životného štýlu, obezity a s ňou spojených zdravotných komplikácií. Nahromadená energia môže spôsobiť výbuchy zlosti a neprimerané hostilné až agresívne správanie.

2. Zaostávanie v sociálnom vývine

Vysedávanie pred počítačom vedie tiež k značnému ochudobneniu dieťaťa v sociálnej oblasti. Deti trávia menej času v priamom kontakte s rovesníkmi, utiekajú s k vzťahom a komunikácii prostredníctvom sociálnych sietí.

Brzdí sa tak rozvoj komunikačných zručností, slovnej zásoby, empatie, ale aj bežných spoločenských návykov, schopnosti spolupracovať, nadväzovať, udržiavať vzťahy a primeraným spôsobom v nich fungovať.

3. Obmedzenie iných voľnočasových aktivít

Ak dieťa trávi väčšinu svojho voľného času pri počítači, nezostáva mu čas na ďalšie záujmy a záľuby a tak ani na vlastný rozvoj.

Deti menej čítajú, respektíve nečítajú vôbec, nevenujú sa voľnočasovým aktivitám, v rámci ktorých by sa mohli zlepšovať, uplatňovať svoj potenciál a zažívať úspech. Počítač brzdí ich fantáziu a kreativitu.

Aktivity pre deti vonku

4. Podnecovanie agresivity

Ďalšie riziká sa spájajú s obsahom, ktorý deti na počítačoch vnímajú a ktorý sa musí bezpodmienečne odraziť na ich prežívaní a správaní. Drvivá väčšina počítačových hier, reklám a videí, s ktorými sa deti stretávajú, prezentuje násilie.

Deťom tak dávame správu, že násilné správanie je prirodzenou súčasťou života. Výsledkom je zvýšená hostilita, agresivita, bitkárstvo a šikanovanie.

5. Nadväzovanie nevhodných vzťahov

Ďalšie ohrozenie sa spája s nadmerným používaním sociálnych sietí. Deti tu nadväzujú vzťahy s osobami, s ktorými by sa v realite pravdepodobne nikdy nekontaktovali.

Výsledkom je spravidla neprimerané správanie v podobe obnažovania, provokácie, ale aj reálne ohrozenie fyzickým ublížením či sexuálnym zneužívaním pri osobných stretnutiach s prakticky neznámymi ľuďmi. Obzvlášť ohrozené sú v tomto smere dievčatá.

6. Závislosť

Závislosť na počítačových hrách je v súčasnosti jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich nelátkových závislostí. Obzvlášť ohrozené sú deti, pretože tolerancia je u nich nižšia a závislosť vzniká rýchlejšie.

Hra prináša pocit vzrušenia, adrenalínu a úspechu. Stáva sa stredobodom záujmu dieťaťa, na úkor ktorého sú obmedzené všetky aktivity vrátane školských povinností.

 

Prečo deťom počítač nezakázať

Odstrašujúci výpočet rizík, ktorý zďaleka nie je kompletný, možno vedie u mnohých rodičov k pohnútke zakázať dieťaťu počítač, tablet alebo smartfón úplne. Represia však nikdy nevedie k pozitívnym zmenám.

Po prvé, deti tým prakticky vyčleníte z kolektívu rovesníkov. Moderné technológie a ich využívanie sú totiž jednou z ústredných tém ich rozhovorov. Okrem toho, komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí patrí u mladých ľudí k bežným spôsobom udržiavania kontaktu a zdieľania informácií. Často i užitočných, týkajúcich sa školy a pod.

Po druhé, základné počítačové zručnosti sú už v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Dieťa, ktoré nedokáže primeraným spôsobom používať počítač, vyhľadávať a spracovávať informácie, sa prakticky stáva v modernej spoločnosti analfabetom.

Po tretie, počítače sú dnes už nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Učitelia od detí vyžadujú výstupy, pri vypracovávaní ktorých sa bez počítača prakticky nezaobídu.

Úplným zákazom informačných technológií by ste vo výchove teda napáchali viac škody ako úžitku. Jediná vhodná cesta vedie cez pozorné sledovanie správania dieťaťa a primeranú reguláciu času stráveného pri počítači.

deti a počítač

 

Ako regulovať čas strávený pri počítači krok za krokom

 1. Vysvetlite dieťaťu potrebu sledovania a regulácie času

Deti nepotrebujú zákazy, potrebujú limity. Zatiaľ čo zákaz je obmedzujúci a z pohľadu dieťaťa zväčša nezmyselný, limit má ochrannú funkciu. Kladie dieťaťu hranicu a súčasne ho pred niečím chráni. Dieťa potrebuje rozumieť, pred čím ho limitovaním času stráveného pri počítači chránite.

Jednoducho, stručne a jasne mu vysvetlite dôvody, pre ktoré nemôže pred obrazovkou tráviť všetok svoj voľný čas. Zabudnite pritom na výhovorky v zmysle „nie je to správne“, „ nie je to zdravé“, „tvoji rovesníci tiež nesedia stále pri počítači“ a podobne. Pripravte si vecné argumenty.

2. Urobte s dieťaťom dohodu

Stanovenie pravidiel autoritou bude pravdepodobne viesť k snahe o ich porušovanie. Snažte sa preto s dieťaťom pristúpiť k dohode, ktorá bude napĺňať vaše i jeho očakávania, prípadne bude rozumným kompromisom medzi nimi.

Svoje požiadavky, na ktorých trváte, si sformulujte vopred. Ste rodič a samozrejme máte nad dieťaťom prevahu. Ak mu však v niektorých smeroch ustúpite, bude jeho motivácia k spolupráci vyššia.

3. Buďte jednotní

Ak sa v starostlivosti o dieťa striedate s manželom, prípadne so starými rodičmi, či inými príbuznými, dbajte na to, aby dohodnuté pravidlá dodržiavali všetci rovnako. V opačnom prípade nemajú zmysel.

4. Hovorte s dieťaťom o rizikách

Nie je možné dieťa počas sedenia pri počítači neustále kontrolovať. Postarajte sa preto, aby bolo informované a dostatočne obozretné a opatrné.

Vysvetlite mu všetko o tzv. kyberšikane, o dôveryhodnosti informácií získaných z internetu, povedzte mu rizikách sociálnych sietí a zdieľania obsahu. Snažte sa, aby sa vaše dieťa stalo rozumným užívateľom.

5. Choďte dieťaťu príkladom

Ak sami trávite pri počítači väčšinu svojho voľného času, pravdepodobne bude každé vaše snaženie zbytočné. Na argument „ja som dospelý, ja môžem“ rovno zabudnite. Predstavuje to najhoršie, čo môžete svojmu dieťaťu v tejto súvislosti povedať.

Preto ak nemusíte, ani sami netrávte nadmerné množstvo voľného času pred monitormi.

6. Zabezpečte dieťaťu zmysluplné trávenie voľného času

Ak sa dieťa bude nudiť, pravdepodobne ho od počítača tak ľahko neodtrhnete. Postarajte sa preto o dostatok voľnočasových aktivít iného druhu, ktoré ho zaujmú a zamestnajú. Robte to však rozumne.

Moderní rodičia totiž v snahe vyplniť deťom voľný čas, svoje ratolesti preťažujú. Doprajte dieťaťu aj oddych.

7. Aktívne sa o dieťa zaujímajte

Hovorte so svojim dieťaťom o tom, ako trávi čas pri počítači, čomu sa venuje, čo sa mu páči, čo ho zaujíma, láka. Mali by ste vedieť, či väčšinu času trávi na sociálnych sieťach, pri hrách alebo iným spôsobom. Pýtajte sa na to s kým komunikuje.

Nevyzvedajte, skôr sa snažte prejaviť úprimný záujem v chápavom rozhovore popri spoločných aktivitách. Rovnako si všímajte zmeny v správaní dieťaťa, ktoré by mohli naznačovať, že niečo nie je v poriadku, napr. zmeny v návykoch, problémy so spánkom, s jedlom, viditeľné známky strachu, úzkosti, výrazné zmeny nálad, agresívne správanie a pod.

dievča a počítač

Praktické rady na záver

  • Nedovoľte, aby sa tablet, smartfón či počítač stali každodennou súčasťou života dieťaťa do 6 rokov. Hovorí sa, že ak chcete zabiť kreativitu dieťaťa, dajte mu v predškolskom veku do ruky tablet.
  • Školák už musí mať prístup k počítačovým technológiám.
  • Dbajte, aby dieťa pri monitoroch netrávilo viac ako tretinu svojho voľného času. (Napr. dieťa príde zo školy o druhej, do štvrtej sa učí, o deviatej chodí spať. Medzitým mu zostáva cca 5 hodín voľného času. Pri počítači by teda nemalo tráviť viac ako 90 minút denne. Počas víkendov to môže byť viac.)
  • Dovoľte dieťaťu používať počítač len v jednej, vyhradenej miestnosti v byte.

 

Sme tím mamičiek a oteckov, ktorých zaujíma všetko, čo sa týka detských vecí, ako aj detskej osobnosti. Snažíme sa prinášať zaujímavé a hodnotné informácie, ktoré vám môžu pomôcť a uľahčiť život s tými najdôležitejšími ľuďmi na svete. S deťmi.