Materská a živnosť: Aké sú podmienky nároku na materské a rodičovský príspevok?

Živnostníčka na msterskej

Ste samostatne zárobkovo činná osoba, teda živnostníčka, a čakáte bábätko? Určite vás zaujíma, na čo všetko máte nárok.

Budete môcť poberať materskú alebo dostanete iba rodičovský príspevok? Aké sú podmienky na vyplácanie materského a od čoho závisí jeho výška?

A vôbec, podnikanie na materskej aj nejaké plusy alebo sú matky živnostníčky v porovnaní s matkami zamestnankyňami znova iba v nevýhode?


Živnostníčka nemá nárok na materskú dovolenku, ale na materské

Hneď na úvod si objasnime jednu základnú vec. Matka živnostníčka nemá nárok na materskú dovolenku, lebo tá sa vzťahuje len na ženu v postavení zamestnanca. Netreba však vešať hlavu.

Matka, ktorá podniká, totiž môže po splnení stanovených podmienok dostávať mesačne dávku zvanú materské. Vypláca ju taktiež Sociálna poisťovňa.

Čo všetko je potrebné splniť, aby ste mohli poberať materské?


Podmienky vzniku nároku na materské

V prípade matky živnostníčky zohráva veľmi dôležitú úlohu nemocenské poistenie.

Ak chce poberať materské, musí byť aktívne nemocensky poistená, teda platiť odvody do Sociálnej poisťovne. 

Môže nastať i situácia, keď už matka nie je nemocensky poistená, no bola počas posledných dvoch  ku dňu začatia poberania tejto dávky, min. 270 kalendárnych dní. Aj za takýchto podmienok totiž spĺňa nárok na priznanie a vyplácanie materského. 

Materské jej bude vyplácané aj vtedy, ak nie je aktívne nemocensky poistená, no stále je v ochrannej lehote. Tá predstavuje 8 mesiacov po zániku poistenia. 

Dôležité je tiež nemať voči Sociálnej poisťovni za posledných 5 rokov dlh vyšší ako 5 eur. 

Pokiaľ spĺňate vyššie uvedené podmienky, Sociálna poisťovňa vám každý mesiac bude vyplácať materské. A v akej výške? To záleží od viacerých faktorov.

Rodičovský príspevok živnosť

Výška materského živnostníčky: Koľko eur vám mesačne cinkne na účet? 

Pri výpočte materského živnostníčky je potrebné vychádzať z denného vymeriavacieho základu (DVZ). Výška materského totiž predstavuje 75% DVZ alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ vypočítate tak, ak súčet vymeriavacích základov, z ktorých ste zaplatili poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, vydelíte počtom dní rozhodujúceho obdobia. 

Za rozhodujúce obdobie sa spravidla považuje predchádzajúci rok. Teda, ak vám nárok na materské vznikol v roku 2023, rozhodujúcim obdobím bude rok 2022.

Nemusíte si však lámať hlavu so zložitými výpočtami. Sociálna poisťovňa to totiž urobí za vás. Výslednú sumu materského vám následne oznámi v rozhodnutí. 

Je však dobré uvedomiť si, že výška materského v podstate závisí od toho, koľko ste odvádzali na nemocenskom poistnom, teda na odvodoch. V prípade platenia minimálnych odvodov vás jeho výška zrejme veľmi nepoteší. Tu majú matky podnikateľky oproti zamestnaným matkám rozhodne nevýhodu. 

Plusom ale je, že ak vám vyjde nižšie materské, ako je aktuálne rodičovský príspevok, môžete požiadať o dorovnanie tohto rozdielu.

Pre mamičku na materskej je každé euro dobré. Pozrite sa, ako sa dá popri dieťati ušetriť.

Ako vybaviť materské, ak ste živnostníčka? 

Žiadosť o materské vám vystaví váš gynekológ, a to šesť alebo osem týždňov pred očakávaným termínom pôrodu

Následne je potrebné žiadosť doručiť pobočke Sociálnej poisťovne. Rozhodnutie o uznaní s oznámením o výške materského vám príde domov poštou. 


Doba poberania materského 

Materské začína poberať matka ešte počas tehotenstva, a to buď 8 alebo 6 týždňov pred termínom pôrodu.

Materské sa poberá štandardne po dobu 34 týždňov. V prípade osamelej matky je to 37 týždňov. Mamička, ktorá porodila dve a viac detí, poberá materské 43 týždňov.

Materské je vyplácané za kalendárne dní, mesiac pozadu. 

Datum ukončenia poberania materského zistíte v rozhodnutí Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom lehotníka na výplatu tehotenského a materského

Nárok na materské živnostníčka

Počas poberania materského odvody neplatíte 

A teraz konečne tá lepšia správa.

Veľkou výhodou živnostníčky na materskej je prerušenie platenia odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, a to bez toho, aby ste museli rušiť či pozastavovať vašu živnosť.

Ďalšou výhodou je aj to, že počas poberania materského Sociálna poisťovňa nesleduje príjmy. Teda môžete naďalej podnikať bez obáv, že o dávku prídete, dôjde k jej zníženiu alebo vám bude hroziť nedoplatok. 

Pokiaľ budete v podnikaní pokračovať, odporúčame ale uhrádzať odvody na zdravotné poistenie. Síce sa na vás nevzťahuje vymeriavací základ, avšak výška poistného bude závisieť od reálne dosiahnutých príjmov. 

Ak by ste poistenie neuhrádzali, v ročnom zúčtovaní by vás mohol nemilo prekvapiť nedoplatok. 


Nespĺňate podmienky na uznanie materského? Požiadajte o rodičovský príspevok

Pokiaľ vám materské nebude uznané, pretože nespĺňate stanovené podmienky, automaticky získavate nárok na rodičovský príspevok

Avšak pozor. Musíte oň požiadať príslušnú pobočku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý spadáte. 

Príspevok je vyplácaný odo dňa narodenia dieťaťa až do dovŕšenia jeho 3 rokov.

Vypláca sa za mesiac, čo znamená, že vždy dostanete plnú sumu, bez ohľadu na to, koľko dní má aktuálny mesiac.

Výška rodičovského príspevku je 345,20 eur.

Uvažuje nad nástupom otecka na materskú? Prečítajte si, čo všetko to obnáša a čo je potrebné vybaviť. 

Živnostníčka na rodičovskej dovolenke: Aké máte možnosti? 

Po skončení poberania materského máte nárok, rovnako ako matka zamestnankyňa, na rodičovský príspevok. 

Pre tie matky, ktoré poberali materské, sa vypláca vo výške 473,30 eur mesačne. 

Musíte však on požiadať prostredníctvom príslušného tlačiva, ktoré nájdete na stránke upsvr. Urobiť tak môžete osobne alebo vyplnenú žiadosť zašlete poštou. 

O rodičovský príspevok je ale možné požiadať až po ukončení poberania materského. 

Toto je pomerne jednoduché, otázkou ale zostáva, čo so živnosťou. 

V prípade, že budete v podnikaní pokračovať, teda živnosť bude stále aktívna, obnoví sa vaša povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne

Tiež je potrebné uhrádzať si i zdravotné, aby ste predišli nedoplatku.

Ak viete, že počas poberania rodičovského príspevku nebudete podnikať, nemusíte ihneď prerušovať živnosť. Stačí, ak Sociálnej poisťovni doručíte čestné prehlásenie, že nebuďte dosahovať príjmy a zároveň oznámite prerušenie poistenia prostredníctvom registračného listu FO.

Vďaka týmto krokom nebudete platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to aj napriek aktívnej živnosti. 

Pri zdravotnom poistení platí to, čo aj počas poberania rodičovského príspevku. Nevzťahuje sa na vás vymeriavací základ, no výška odvodov je závislá od reálne dosiahnutých príjmov. 

Jednoducho povedané, odvody do zdravotnej poisťovne (aj keď nie v plnej výške) si budete musieť hradiť, a to aj napriek tomu, že nebudete mať príjem. Čo je teda určite veľkou nevýhodou, ktorá matku živnostníčka neraz privedie k rozhodnutiu prerušiť živnosť a neplatiť tak žiadne odvody. 

Odvody popri materskej živnosť

Na záver 

So živnosťou a materským to nie je tak komplikované, ako sa na prvý pohľad zdá. O niečo horšie je to však už so živnosťou počas rodičovskej dovolenky. 

Dobre si preto rozmyslite, či budete naďalej podnikať, ale aj platiť odvody alebo si živnosť pozastavíte, aby ste sa vyhli plateniu akýchkoľvek odvodov. 

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, vedzte, že vaše rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť, a to aj v prípade pozastavenia živnosti, ktorú možno už dnes opätovne kedykoľvek obnoviť. 

Lenka je aktuálne maminou na plný úväzok, ktorá si však v rámci psychohygieny vždy nájde čas na to čo ju náplňa - písanie. Miluje čas strávený so svojím synčekom a dlhé prechádzky.