Dilema mamičiek: povinné očkovanie

Očkovanie detí

Bábätko má 10 týždňov a pediater mamičke len mimochodom oznámi: „Nabudúce sa budeme očkovať.“ Nikto sa na nič nepýta, nikto nič nevysvetľuje. Ide totiž o povinnosť, ktorá rodičom vyplýva z legislatívy.

Aj u nás však v posledných rokoch pribúdajú rodičia, ktorí odmietajú očkovať svoje deti. Robia tak v presvedčení, že ich chránia pred nebezpečnými až život ohrozujúcimi ochoreniami a robia tak vedome napriek varovaniam odborníkov, že tým zdravie svojich potomkov naopak nezmyselne riskujú.

 

Kedy a aké očkovania sú u nás povinné?

Podľa aktuálne platného očkovacieho kalendára musí byť každé dieťa v našej republike očkované celkovo sedemkrát vrátane preočkovaní.

Prvýkrát sa detičky očkujú zvyčajne v rámci piatej preventívnej prehliadky, ktorá sa realizuje v treťom mesiaci života. Simultánne sa aplikuje hexavakcína a vakcína proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Dieťatko sa očkuje proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde B, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a proti pneumokokovým infekciám. Očkovacia látka sa aplikuje do obidvoch nožičiek. Preočkovanie rovnakými vakcínami sa realizuje následne v piatom a v jedenástom mesiaci života.

V období medzi 15. a 18. mesiacom sa podáva takzvaná MMR vakcína. Dieťatko sa očkuje proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Očkovacia látka sa aplikuje zvyčajne do ramienka.

Preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne sa následne realizuje v 6. a v 13. roku života.

Preočkovanie MMR vakcínou sa realizuje v 11. roku života.

Očkovanie detí
Očkovanie detí je na Slovensku povinné.

Očkovanie očami odborníkov

Drvivá väčšina pediatrov i lekárov vôbec sa zhoduje v názore, že očkovanie je pre dieťa nevyhnutné. Mnohí z nich rodičov o jednotlivých vakcínach a ich vedľajších účinkoch ani neinformujú. A už vôbec sa nepýtajú na ich názory, obavy či neistotu. Očkovanie je u nás predsa povinné. Očkuje sa paušálne každé dieťa, ktoré je zdravé, t.z. neprechádza práve akútnym ochorením.

Kontraindikáciou u niektorých vakcín môže byť aj deficit imunity, poruchy zrážania krvi a iné závažné chronické ochorenia. Neočkujú sa ani deti, ktoré pri podaní predchádzajúcej vakcíny prekonali závažné vedľajšie príznaky.

Zváženie zdravotného stavu dieťaťa v súvislosti s podaním vakcíny je, samozrejme, na pleciach ošetrujúceho pediatra. Ak u dieťaťa nenájde nijakú kontraindikáciu pre podanie očkovacej látky, dieťa zaočkuje bez toho, aby žiadal rodiča o súhlas.

Odborníci argumentujú za povinné očkovanie niekoľkými, len ťažko priestrelnými, faktami:

Očkovanie je účinné a zachraňuje životy

Účinnosť očkovania potvrdzuje dramatický pokles počtu chorých po zavedení povinného očkovania. Mnohé diagnózy, ktoré v minulosti doslova zabíjali sú dnes na ústupe a vo vyspelých krajinách sa objavujú len vo veľmi ojedinelých prípadoch.

Napríklad pred zavedením očkovania boli detské infekčné choroby hlavnou príčinou úmrtí. Diagnózy ako osýpky, čierny kašeľ či tetanus sa už dnes vyskytujú naozaj len raritne.

Povinné očkovanie vytvára kolektívnu imunitu

Obrovskou výhodou očkovania je, že dokáže chrániť aj tých, ktorí zaočkovaní nie sú. Deje sa tak prostredníctvom tzv. kolektívnej imunity. Na jej vytvorenie však musí byť zaočkovaných až 95% populácie. Znamená to, že ak sa zaočkujú všetky zdravé deti, sú chránené aj detičky, ktoré z rôznych zdravotných dôvodov nesmú byť očkované.

Čím viac ľudí sa zaočkuje, tým je kolektívna imunita lepšia. Nedať však zaočkovať vlastné dieťa a spoliehať sa pritom na kolektívnu imunitu, je alibizmus.

Nezaočkovať je riskantnejšie ako zaočkovať

Ak sa rodič rozhodne dieťa nezaočkovať, chráni ho pred rizikami vedľajších účinkov vakcíny. Ohrozenie, ktorému ho tým vystavuje, je však oveľa vyššie. Choroby, proti ktorým sa povinne očkuje sú veľmi závažné a pri nákaze môžu spôsobiť vážné zdravotné komplikácie až smrť.

Práve odmietanie očkovania spôsobuje, že niektoré z nich sa vracajú vo formách epidémií. Známa je napríklad epidémia záškrtu, ktorá kvôli nízkej úrovni očkovania v 90. rokoch postihla až 50 000 ľudí. Pri očkovaní jednoducho účinok prevyšuje riziko.

Vakcíny svojim zložením nepresahujú povolené množstvá nebezpečných látok

V súvislosti s nebezpečným zložením vakcín sa hovorí najmä o hliníku, ktorý by potenciálne mohol spôsobiť rozvoj niektorých neurologických diagnóz. Odborníci však argumentujú, že používané vakcíny neobsahujú väčšie množstvo hliníka ako je povolené európskym liekopisom.

Hliník sa navyše nachádza vo vakcínach vo forme ťažko rozpustných zlúčenín a tak sa do tela uvoľňuje len veľmi pomaly. Považujú ich tak za bezpečné.

Súvislosť medzi očkovaním a rozvojom niektorých ochorení  je len časová

Jedným z najväčších strašiakov rodičov je rozvoj diabetu po aplikovaní MMR vakcíny. Výskumy však nikdy nepreukázali, že by toto očkovanie mohlo súvisieť s rozvojom cukrovky u detí. Práve naopak. Bolo preukázané, že súvislosť je len časová. MMR sa očkuje po prvom roku života, kedy sa u detí začína objavovať aj diabetes I. typu. Ten by sa rozvinul aj v prípade, že by vakcína nebola aplikovaná.

Veľmi podobné výsledky ukazujú aj výskumy zamerané na rozvoj detského autizmu po aplikácii MMR vakcíny. Rovnako ako pri cukrovke, aj tu sa predpokladá len časová zhoda medzi očkovaním a plným rozvojom ochorenia . Kauzálna súvislosť doteraz nebola spoľahlivo preukázaná.

Máme oveľa kvalitnejšie vakcíny ako v minulosti

Zatiaľ čo naši rodičia boli očkovaní vakcínami, ktoré obsahovali 3 500 antigénov, tie súčasné ich obsahujú len 50. Moderné vakcíny navyše neobsahujú ortuť alebo jej obsahujú len stopové množstvo.

Povinné očkovanie detí

Očkovanie očami odporcov

Vlna odporcov očkovania je v súčasnosti oveľa väčšia a silnejšia ako pár rokov dozadu. O jej rozmach sa bezpochyby postarali aj informačné technológie, ktoré zabezpečujú rýchlejší prenos informácií a umožňujú diskusie nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti. Odporcovia očkovania argumentujú nasledovne:

Očkovanie je neúčinné

Podľa odporcov očkovanie nielenže neúčinkuje, ale dokonca poškodzuje imunitný systém dieťaťa. Zaočkovaní vraj oveľa ľahšie ochorejú, pretože ich obranyschopnosť nefunguje správne. Argumentujú množstvom epidémií, ktoré vznikli aj napriek tomu, že proti diagnóze sa celoplošne očkuje.

Vakcíny sú len výhodný biznis pre farmaceutické spoločnosti

Na výrobe a distribúcií vakcín, samozrejme, zarába farmaceutický priemysel. Podľa odporcov očkovania je práve to hlavný dôvod, pre ktorý je očkovanie povinné. Jednoducho sa oplatí. Producenti vakcín sú podľa ich tvrdení podporovaní vládnymi orgánmi.

Vakcíny obsahujú zdraviu škodlivé látky

Bežne používané vakcíny môžu podľa odporcov očkovania svojim zložením poškodiť nervovú sústavu dieťaťa. Obsahujú totiž zdraviu škodlivé chemikálie ako hliník, ortuť, či geneticky modifikované organizmy.

Očkovanie spôsobuje u detí rozvoj závažných ochorení

Porovnávacie štúdie preukázali, že medzi neočkovanými deťmi sa vo výrazne menšej miere prejavili niektoré závažné ochorenia ako autizmus, poruchy správania či autoimunitné ochorenia. Odporcovia očkovania predpokladajú, že vznik týchto a ďalších ochorení priamo súvisí s podávanými vakcínami.

Povinné očkovanie detí

Očkovanie očami rodičov

Je prirodzené, že rodičia v tomto informačnom chaose strácajú akúkoľvek istotu.

Je alebo nie je očkovanie účinné?

Sú alebo nie sú vakcíny škodlivé?

Môže ma štát prinútiť nechať zaočkovať moje dieťa?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky si musí odpovedať každý rodič sám a to napriek tomu, že mu legislatíva ukladá povinnosť dať dieťa zaočkovať.

Očkovať určite áno, ale odtiaľ potiaľ. Pozastavujem sa nad kombinovanými vakcínami a množstvom pomocných látok, ktoré obsahujú. Pichneme dieťaťu vakcínu zloženú zo šiestich a tvárime sa, že je to v poriadku. Vy by ste si ju nechali pichnúť?“

„Najväčší záujem na očkovaní majú farmaceutické firmy.  Som proti očkovaniu. Choroby, proti ktorým sa očkuje už u nás ani nie sú. A ani sa nevrátia, pretože je lepšia hygiena a úplne iné životné podmienky. Ak by sa prestalo očkovať, jednoducho by prišli o biznis.“

„Ja neplánujem dať svoje dieťa zaočkovať. Bola som sa informovať u detskej lekárky. Povedala mi, že mi nemôže dieťa vyradiť len preto, že ho odmietnem dať očkovať. Vraj to musí hlásiť na Úrad verejného zdravotníctva a oni mi uložia pokutu. Som rozhodnutá ju zaplatiť a hotovo.“

„Som jednoznačne za očkovanie. Podľa mňa majú deti na očkovanie právo a nikto ani rodič im ho nemôže vziať. Nikdy by som si neodpustila to, ak by moje dieťa ochorelo len preto, že som ho nedala zaočkovať. Ja by som nezaočkované deti ani neprijímala do školských zariadení.“

 

Čo ak sa rodič rozhodne neočkovať?

Hoci je očkovanie povinné, nijaký pediater nemôže rodiča prinútiť, aby dal zaočkovať svoje dieťa. Faktom však zostáva, že rodič takýmto rozhodnutím ohrozuje nielen zdravie svojho dieťaťa, ale aj zdravie tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať. Tí sa totiž musia spoliehať na kolektívnu imunitu, ktorá sa takýmto spôsobom výrazne oslabuje.

Ak sa rodič napriek tomu rozhodne neočkovať, poruší zákon. Povinnosť podrobiť sa očkovaniu upravuje Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Jeho porušenie je pediater povinný hlásiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a zaznamenať túto skutočnosť do zdravotného záznamu dieťaťa.

Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331€.

Sme tím mamičiek a oteckov, ktorých zaujíma všetko, čo sa týka detských vecí, ako aj detskej osobnosti. Snažíme sa prinášať zaujímavé a hodnotné informácie, ktoré vám môžu pomôcť a uľahčiť život s tými najdôležitejšími ľuďmi na svete. S deťmi.