Bojazlivé dieťa. Ako budovať zdravé sebavedomie u dieťaťa?

Správne vybudované sebavedomie nás sprevádza celým našim životom. Do veľkej miery naše sebavedomie ovplyvňujú rodičia. Buďme pre svoje deti správnym vzorom.

Bojazlivé dieťa

Deti prirodzene o svojej hodnote nepochybujú

Nízke sebavedomie sa u detí objavuje až na základe rôznych zážitkov a skúsenosti. A často k nemu, aj nechcene, prispievame aj my rodičia. 

V článku sa zameriame na to, ako môže váš prístup k výchove pozitívne alebo negatívne ovplyvniť zdravý vývin sebavedomia u vašich potomkov.


Čo je to sebavedomie

Pojem sebavedomie má latinský pôvod. Voľne ho môžeme preložiť ako „s dôverou“ alebo s „vierou“. 

Zdravé sebavedomie sa u ľudí prejavuje tak, že veria v seba samého a svoje schopnosti. Osoba so zdravým sebavedomím má vieru vo svoje reálne schopnosti.

No okrem osôb s nízkym sebavedomím, ktoré vedie k pochybnostiam, neistote či úzkostiam, sa stretávame aj s narcistickými osobnosťami, ktoré majú sebavedomie naopak až prehnane vysoké.

Narcistická osoba sa cíti voči iným nadradená, zveličuje svoje schopnosti a očakáva špeciálny prístup. Tak ako nízke sebavedomie, aj to príliš vysoké je preto nežiadúce.


Kedy sa začína formovať sebavedomie

Sebavedomie sa u človeka vyvíja postupne od ranného detstva a to aj vplyvom rodičov a širšieho okolia. 

Rodičia by už od detstva mali učiť svoje deti v čom sú dobré a naopak, v čom ešte majú rezervy. Základom však je dieťa za chyby príliš nekarhať a neučiť ho brať ich tragicky. Skôr naopak – uvedomovať si ich a naučiť sa z nich poučiť.

Podľa štúdie vedcov z Washingtonskej univerzity, je pre vývin sebavedomia u človeka najdôležitejších prvých 5 rokov života. 

Šťastná rodina

V tomto veku má podľa týchto odborníkov dieťa sebavedomie vo forme, v akej ho bude mať aj v dospelosti.

Na budovanie zdravého sebavedomia u dieťaťa majú preto najväčší vplyv roky ešte predtým, ako nastúpi na základnú školu.

Základom zdravého sebavedomia v dospelosti je vedenie k zdravému sebavedomiu už od malých detí.

V prípade puberty totiž takmer na každé dieťa prídu zaťažkávajúce skúšky a budovať chýbajúce sebavedomie bude v tomto veku o to ťažšie.


Ovplyvňuje detstvo sebavedomie v dospelosti?

Najväčší vplyv na zdravý vývoj sebavedomia má podľa mnohých psychológov práve výchova a prístup rodičov.

Dieťa, ktoré má od detstva vybudované zdravé sebavedomie, vstupuje do dospelosti vyrovnané a schopné čeliť rôznym životným prekážkam.

No ako sme spomínali v úvode, tak, ako nie je dobré nízke sebavedomie, nie je dobré ani to prehnané. Pri výchove dieťaťa je preto základom nájsť zdravú rovnováhu.

V opačnom prípade môže mať vaše dieťa narcistické sklony a to môže byť v dospelosti na škodu ešte aj viac ako nízke sebavedomie.

Väčšinu presvedčení, ktoré v budúcnosti ovplyvňujú naše správanie a vnímanie samého seba, si do podvedomia ukladáme do 8 roku života. Detstvo a výchova má preto na náš život väčší vplyv než by sme si mnohí chceli priznať.


Ako zistím, že má moje dieťa nízke sebavedomie

Deti, ktoré majú nízke sebavedomie majú pocit, že v živote zlyhávajú a všetko si okamžite vzťahujú na seba.

Dieťa a sebavedomie

Môžu byť na seba prehnané kritické, mať problém rozhodovať sa či mať strach z rôznych situácií.

U dieťaťa s nízkym sebavedomím si často všimnete:

  • citlivosť na kritiku,
  • spoločenskú odťažitosť,
  • nervozitu,
  • nadmerné zaoberanie sa osobnými problémami,
  • únavu, nespavosť alebo bolesti hlavy.

Nízke sebavedomie môže u detí prerásť až do rôznych psychických chorôb.

Objaviť sa môžu depresie a úzkosti, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú fungovanie dieťaťa v každodennom živote. A začne sa tak začarovaný kruh pochybnosti o sebe a svojej hodnote.


Ako budovať sebavedomie u detí

Vybudovať zdravé sebavedomie je možné u každého dieťaťa bez rozdielu.

Kým u niektorých detí bude k tomu stačiť správny prístup vo výchove, u iných môže pomôcť aj psychologická pomoc, vzdelávacie terapie či rôzne podporné programy na rozvoj sebavedomia. 

Základom je túto oblasť výchovy u dieťaťa nezanedbať a venovať jej dostatočnú pozornosť. Verte tomu, že aj ak to bude náročné, vaše dieťa sa vám v budúcnosti poďakuje.


Buďte dieťaťu vzorom

Ako aj v iných oblastiach výchovy, aj tu platí, najlepším učiteľom je správny vzor.

Buďte svojmu dieťaťu príkladom a ukážte mu, ako vyzerá zdravo sebavedomá a zároveň pokorná osobnosť.

Váš život bude pre dieťa vždy najväčším vzorom, a to čo bude vidieť u vás bude opakovať.


Nastavte dieťaťu zrkadlo

Nebojte sa otvorene komentovať úspechy vášho dieťaťa.

Ak vám napríklad donesie kresbu, ktorá sa mu naozaj podarila, vďaka veľkej drine dostane dobrú známku či uspeje v súťaži – pochváľte ho.

Dieťa si tak začne uvedomovať svoje schopnosti a budú ho ťahať vpred.

Základom však je nájsť pri chválení zdravú rovnováhu.

Nešetrite chválou, no zároveň dieťa ani neprechvaľujte. Nenadhodnocujte jeho schopnosti a nezveličujte každý úspech.

Chcete predsa u dieťaťa vybudovať zdravé sebavedomie a nie vychovať narcis.


Šťastná rodina robí divy

To, či sa dieťa cíti doma ľúbené a v bezpečí, sa vo veľkej miere prejavuje aj na vývoji jeho sebavedomia.

Šťastná rodina, ktorá drží spolu a v ktorej sa nešetrí prejavmi lásky, dá dieťaťu pocit, že niekam patrí, a že je dôležité.


Nechajte dieťa robiť chyby

Mnoho dnešných rodičov má voči svojim deťom až prehnane ochranárske sklony.

Áno, je to prirodzené, že chceme aby dieťaťu nič nechýbalo, no keď ho budeme stále držať ako v bavlnke a ochraňovať od všetkého zlého, dieťa nebude poznať žiadny nekomfort.

A následne bude stačiť jedna zlá maličkosť či neúspech a dieťa nebude schopné takúto situáciu zvládnuť.

Čím skôr dieťa spozná, že aj zlyhania patria k životu, tým skôr sa ich naučí prijať a poradiť si s nimi. Pomôžte preto dieťaťu v ťažkých situáciách, no neriešte ich prehnane za neho.


Oceňte svoje dieťa

Nájsť niečo, za čo môžete dieťa pochváliť sa môže zdať byť náročné.

Najmä, ak ste boli vychovaní v rodine, kde na pochvalu nebol čas, no za to kritiku ste si užili požehnane.

Dajte si za cieľ dieťa nielen karhať za to, čo vyviedlo a čo sa mu nepodarilo, no zároveň si denne nájsť aspoň jednu maličkosť, za ktorú ho môžete pochváliť.

Veď si len skúste predstaviť túto situáciu.

Dieťa sa pred vaším príchodom z práce snaží, napríklad vyloží umývačku riadu, aj keď sa to od neho nevyžaduje.

Vy prídete unavená domov a ako prvé ho za niečo skritizuje a tento fakt úplne prehliadnete. Dieťa bude smutné a zalezie do „svojej ulitky“.

Snažte sa preto nájsť vyvážený pomer medzi kritizovaním a chválením.


Dovoľte deťom robiť rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť

Deti by sa mali naučiť, že život vo veľkej miere závisí od rozhodnutí, ktoré počas neho učiníme.

Strach dieťaťa

Každé rozhodnutie ho môže ovplyvniť jedným aj druhým smerom a každé si so sebou nesie určité následky.

Začnite tento fakt učiť dieťa už od malička na základe jednoduchých rozhodnutí.

Nechajte ho napríklad vybrať si z dvoch možností, čo bude jesť, pričom aj ak mu tá vybraná chutiť nebude, inú mu už v ten deň nedajte.

Znie to možno drasticky. No na výchovu vášho dieťaťa to bude mať veľký pozitívny vplyv.


Budujte si vzájomnú dôveru

Dôverujte deťom, že niečo zvládnu, aj keď viete, že to nespravia dokonale a vy by ste to spravili lepšie. Prenechajte im šancu vyskúšať si to a pomôcť.

Dôvera, ktorú do dieťaťa vložíte ho posilní a aj keď to teraz nespraví dokonale, o to viac sa bude snažiť, aby sa to naučil.


Neporovnávajte svoje dieťa s inými

Prečo Tomáš sa vie naučiť na tú písomku a má z nej jednotku a ty nie si schopný to napísať ani aspoň na dvojku?

Aká jednoduchá veta. A koľko škody vie narobiť v zdravom vývine sebavedomia.

Vyhnite sa tomu, aby ste dieťa porovnávali so súrodencami, kamarátmi alebo spolužiakmi. V dieťati tak vytvárate pocit, že je neschopné a iní sú lepší než je ono. A od toho je k nízkemu sebavedomiu už len kúsok.


Sebaláska je základ

A to ako u dieťaťa, tak aj u vás. Rodič, ktorý nemá sebalásku, nedokáže k nej viesť ani svoje dieťa.

A práve sebaláska je jedným zo základných pilierov zdravého sebavedomia. Nebojte sa preto najskôr začať od seba. Priznajte si, keď sa vám niečo naozaj podarí a veďte k tomu aj svoje dieťa.


Budujte odolnosť

Život nikdy nebude len prechádzka ružovou záhradou.

Tak, ako k životu patria výhry, patria k nemu aj prehry. Neveďte dieťa k sebaľútosti a neľutujte ho ani vy.

Ak sa nejaká takáto situácia vyskytne, sadnite si s ním, poskytnite mu pevný bod a rozoberte si spoločne, čo mohlo neúspech spôsobiť. 

Skúste dieťaťu poradiť ako môže nabudúce konať inak, ale v žiadnom prípade nepotláčajte či nespochybňujte jeho pocity.

Nechajte ho až môže nechať voľný prietok negatívnym emóciám. Sú prirodzené a či sa nám to páči alebo nie, občas k životu patria.


Bez slušného správania to nepôjde

Vedenie k slušnému správaniu, schopnosť vedieť sa pozdraviť, usmiať pomôcť, spravia vaše dieťa v spoločnosti iných ľudí obľúbeným a to zároveň prispeje aj jeho sebavedomiu.

Nevynímajúc fakt, že slušné správanie by malo byť základom každej výchovy a mal by nim disponovať každý. No napriek tomu sa z našej spoločnosti akosi čoraz viac vytráca.

Viera v seba a svoje schopností ovplyvňuje celý náš život.

Vzory, ktoré sme sa naučili v detstve sú len ťažko preprogramovateľné. Myslite na to pri výchove svojho dieťaťa. Veď, ktorý rodič by nechcel vychovať osobnosť, ktorá bude v živote šťastná? 

Tip na knihu na vybudovanie zdravého sebavedomia

Sme tím mamičiek a oteckov, ktorých zaujíma všetko, čo sa týka detských vecí, ako aj detskej osobnosti. Snažíme sa prinášať zaujímavé a hodnotné informácie, ktoré vám môžu pomôcť a uľahčiť život s tými najdôležitejšími ľuďmi na svete. S deťmi.