Úpal u detí – všetko, čo by ste mali vedieť

Úpal u detí

Leto patrí dovolenkám, oddychu, relaxu. A k tomu sa nevyhnutne viaže aj pobyt na slniečku, pri vode, na terase či v prírode. Zatiaľ čo nám dospelým môžu byť hrejivé slnečné lúče veľmi príjemné, pre deti predstavujú oveľa väčšie riziko. Detský organizmus je totiž neúmerne náchylnejší na vznik úpalu či prehriatia.

Na základe akých príznakov tieto problémy u dieťaťa spoznáme, ako sa im dá predchádzať a ako ich riešiť?

 

Úpal u detí

Úpal je ochorenie spôsobené vystavením organizmu vysokej teplote a/alebo vlhkosti. Deti sú pritom na úpal oveľa náchylnejšie ako dospelí. Je to preto, že ich temoregulačné mechanizmy ešte nie sú natoľko rozvinuté, v dôsledku čoho ich organizmus nedokáže odviesť prebytočné teplo. Ak ich necháme príliš dlhý čas vystavené vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu, môže u nich vzniknúť:

 

Tepelný úpal

Tento typ sa zvykne označovať aj ako úžeh. Vzniká, ak je dieťa príliš dlhý čas vystavené vysokým teplotám. Dochádza pri ňom k poškodeniu organizmu teplom. Detské telíčko stráca príliš veľa vody a solí potením, zrýchľuje sa dýchanie a činnosť srdca.

V závažných  prípadoch môže dôjsť až k poškodeniu centrálnej nervovej sústavy, kŕčom, poruchám vedomia a k život ohrozujúcemu stavu.

Slnečný úpal

Slnečný úpal je vo všeobecnosti známejší. Vzniká pôsobením priameho slnečného žiarenia na nechránenú pokožku dieťaťa, najmä na pokožku hlavy.

Prejavuje sa veľmi podobne ako tepelný úpal, ale často prichádza s istým časovým odstupom. Napr. dieťa strávi deň na slnku, ale zdravotné problémy sa objavia až večer, keď je už doma v chlade.

Pobyt detí na slnku
Počas obedňajších hodín sa s deťmi do troch rokov nezdržiavajte vonku.

Prevencia úpalu

Prevencia je v tomto prípade zrejmá. Dieťa je potrebné chrániť pred dlhodobým pôsobením vysokých teplôt ako aj pred priamym slnečným žiarením. A to aj v situáciách, v ktorých sú teploty nám dospelým ešte príjemné alebo znesiteľné. Čim je dieťa menšie, tým je riziko vzniku úpalu vyššie.

Pre dojčatá do jedného roka nie je pobyt na priamom slnku vhodný vôbec. Aj počas pobytu pri vode, na pláži alebo kúpalisku im preto zabezpečte dostatočný tieň pod stromom, slnečníkom alebo v plážovom stane. Chráňte deti i počas prechádzok. Ak to nie je nevyhnutné, nezdržiavajte sa s nimi vonku medzi 11-tou a 14-tou hodinou, keď sú horúčavy pre detský organizmus neznesiteľné.

Batoľatá chráňte pred priamym slnkom pokrývkou hlavy a ľahkým, vzdušným odevom. Nechránené časti tela nezabudnite natrieť krémom na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom. Nezabúdajte, že ochrana je potrebná aj v prípade, ak sa dieťa nachádza v tieni.

Ak to nie je nevyhnutné, počas obedňajších hodín sa ani s deťmi do troch rokov nezdržiavajte vonku.

Dbajte na to, aby sa deti počas pobytu vonku v lete príliš fyzicky nepreťažovali. Pri fyzickej námahe sa organizmus zahrieva viac a pôsobenie horúčav na telíčko sa znásobuje.

Nezabúdajte na dôsledné dodržiavanie pitného režimu. U dojčených detí je vhodné častejšie dojčenie. U starších detí hydratujte prostredníctvom nesladených nápojov, ideálna je čistá, prípadne minerálna voda alebo nesladený čaj.

Prikrývka hlavy u detí
Klobúčik, čiapka alebo šiltovka. V lete by malo mať dieťa zakrytú hlavu.

Príznaky úpalu

Dôležité je u dieťaťa úpal rozpoznať včas, aby ste mu mohli poskytnúť dostatočne rýchlu prvú pomoc. Úpal sa prejavuje:

 • Zvýšenou telesnou teplotou
 • Malátnosťou, únavou
 • Bolesťami hlavy
 • Závratmi
 • Nevoľnosťou, zvracaním
 • Zmätenosťou, dezorientáciou
 • Zrýchleným tepom a rýchlym dýchaním
 • Kŕčmi
 • Stratou vedomia

 

Ako postupovať, ak má dieťa úpal

 • ak sa u dieťaťa objavujú príznaky úpalu, dôležité je telíčko postupne ochladiť a hydratovať
 • vyhýbame sa však príliš rýchlym a prudkým zmenám teploty, ktoré by mohli viesť k rozvoju teplotného šoku a kŕčov
 • dieťa umiestnime do tieňa, ideálne v chladnejšej, dobre vetranej miestnosti
 • oblečenie mu uvoľníme, rozopneme, prípadne úplne vyzlečieme
 • po prvotnom ochladení môžeme zvoliť sprchovanie vlažnou vodou, studené zábaly alebo ľadové obklady. Vyhýbame sa však priamemu kontaktu ľadu s pokožkou dieťaťa. Ľad je vhodné zabaliť do bavlnenej textílie.  Obklady aplikujeme predovšetkým na zátylok a na slabiny. Ako zábal môžeme použiť mokrú osušku, ktorou dieťa zakryjeme.
 • vhodné je aj postupné sprejovanie telíčka studenou vodou, ktorú necháme voľne odpariť
 • veľmi účinné je tiež ovievanie, ktoré urýchľuje odparovanie vody a ochladzovanie organizmu
 • zásadne dôležité je zachovanie postupnosti ochladzovania, čím predídeme ďalším zdravotným komplikáciám vyvolaným prudkými zmenami teploty

Dôležité je, aby bolo dieťa v pokoji, bez zbytočných rušivých podnetov a aby sa fyzicky nenamáhalo.

V prípade straty vedomia, uložíme dieťa do stabilizovanej polohy na bok. Vyhľadáme alebo privoláme lekársku pomoc.

 

Martina bola naša prvá redaktorka, ktorá napísala veľa hodnotných článkov. Je mamou a profesionálne sa venuje psychológii.